SALAMU

Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb.), Waziri wa Madini;

Mheshimiwa Mhandisi Robert Luhumbi, Mkuu wa Mkoa wa Geita;

Prof. Simon Msanjila, Katibu Mkuu Wizara ya Madini;

Ndugu Denis Bandisa, Katibu Tawala Mkoa wa Geita;

Prof. Idris Kikula, Mwenyekiti wa Tume ya Madini;

Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya;

Makatibu Tawala wa Wilaya;

Wakurugenzi wa Wilaya;

Watendaji wa Wizara na Tume ya Madini;

Wawakilishi wa wachimbaji Madini;

Wanahabari;

Wageni Waalikwa;

Mabibi na Mabwana;

 

Habari za Asubuhi

 

SHUKRANI NA PONGEZI

Ndugu wananchi,

Nianze kwa kuushukuru Uongozi wa Mkoa wa Geita, Wizara ya Madini na Tume ya Madini kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya uzinduzi wa Soko la Madini ya Dhahabu la Mkoa wa Geita.

Pokeeni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hao wanawasalimu na kuwapongeza kwa kazi nzuri hususan katika kutekeleza kwa wakati maelekezo, mipango na miongozo mbalimbali inayotolewa na Serikali.

Niupongeze uongozi wa Mkoa kwa kutekeleza kwa haraka kuanzisha soko mara baada ya agizo lilolotolewa na Mheshimiwa Rais siku ya tarehe 22.01.2019.

MCHANGO WA SERIKALI KATIKA UKUAJI WA SEKTA YA MADINI

Ndugu Wananchi,

Tangu iingie madarakani, Serikali ya Awamu ya Tano imeendelea kujipambanua kuhusu dhamira yake ya kuhakikisha sekta ya madini inakua, inanufaisha watanzania pamoja na kuchangia ukuaji wa pato la taifa. Aidha, Serikali imeendelea kutekeleza maelekezo ya Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi (CCM) ya mwaka 2015 – 2020 ambayo yanaitaka Serikali kubuni na kutekeleza mikakati mahsusi itakayowezesha kupunguza au kukomesha kabisa vitendo vya utoroshaji madini kwenda nje ya nchi na biashara haramu ya madini nchini.

>>Soma Zaidi>>