UTANGULIZI

Tume ya Madini ni Taasisi iliyo chini ya Wizara ya Madini yenye jukumu la kusimamia shughuli za Madini nchini. Lengo kuu la Tume ni kuboresha usimamizi na udhibiti katika ukaguzi wa uzalishaji na biashara ya madini. Pia,Tume ina jukumu la kuhakikisha Sera, Sheria, Kanuni na taratibu zinazoongoza shughuli za Madini zinafuatwa ipasavyo ili kuongeza pato la Taifa kutoka katika sekta ya Madini.

Baadhi ya majukumu ya Tume ya Madini:-

  1. Kusimamia na kuratibu kikamilifu utekelezaji wa sheria na kanuni za Madini;
  2. Kusimamia na kudhibiti kwa ufanisi biashara ya Madini ili kuongeza mchango wa Sekta ya Madini kwenye pato la Taifa;
  3. Kusimamia utafutaji na uchimbaji endelevu wa rasilimali madini;
  4. Kutoa, kusitisha na kufuta leseni pamoja na vibali kulingana na Sheria,Kanuni za Madini;
  5. Kuchambua na kuthaminisha madini yaliyozalishwa na migodi mikubwa ,ya kati na midogo ili kuwezesha ukusanyaji wa mrabaha stahiki;
  6. Kufuatilia na kuzuia utoroshaji /magendo ya madini, na ukwepaji wa ulipaji mrabaha kwa kushirikiana na vyombo na Mamlaka nyingine husika za Serikali; na
  7. Kuandaa na kutoa bei elekezi za Madini mbalimbali kutokana na bei za soko za hapa nchini na za kimataifa.

NAFASI ZA KAZI

Tume ya Madini inawatangazia watanzania wote wenye sifa kuomba kazi za Mkataba, (Vibarua) katika Ofisi za Afisa Madini Wakazi katika Mikoa ifuatayo ili kujaza nafasi wazi: Mkoa wa Dares Salaam nafasi (4 ); Katavi nafasi (2); Geita nafasi (3); Dodoma nafasi (3); Kagera nafasi (2);Kahama nafasi (2); Kigoma nafasi (2); Kilimanjaro nafasi (3); Lindi nafasi (2); Mara nafasi (3); Manyara nafasi (2); Mbeya nafasi (2); Mirerani nafasi (3); Morogoro nafasi (2); Rukwa nafasi (3); Tanga ,nafasi (2), Tabora nafasi (2), Chunya nafasi (3); Singida nafasi (3); Simiyu nafasi (2); Shinyanga nafasi (2); Ruvuma nafasi (2); Mwanza nafasi (3); Mtwara nafasi (2); na Arusha nafasi (2).

Sifa za Mwombaji

i. Mwombaji awe amehitimu na kufaulu elimu ya kidato cha Nne; ii. Mwenye Cheti kutoka Chuo cha Madini; au

iii. Cheti cha uhasibu au ugavi kutoka chuo chochote kinachotambulika na Serikali; na

iv. Umri usiozidi miaka 45.

>>Soma Zaidi>>