Nafasi za mafunzo ya ukataji na ung’arishaji wa madini ya vito kwa ngazi ya cheti