Na Asteria Muhozya,

Katika jitihada za kuhamasisha shughuli za Uongezaji Thamani Madini Nchini, kuanzia tarehe 6 hadi 7 Februari, 2019, Wizara ya Madini ilikutana na baadhi ya Kampuni zinazokusudiwa kujenga Vinu vya Kuchenjua, Kuyeyusha na Kusafisha Madini nchini.

Lengo la wizara kukutana na kampuni hizo ilikuwa ni kuangalia uwezo wa kifedha, teknolojia na Utayari wao. Kampuni hizo ni kutoka Ndani na Nje ya Nchi.

Serikali inahamasisha shughuli za uongezaji Thamani madini kufanyika nchini ili kuongeza pato, ajira na uhuishaji wa teknolojia kwa wazawa.